JULKISEN ULKOVALAISTUKSEN VIKAILMOITUS. Helsinki
1. Yhteystiedot
2. Anna vian tyyppi
  kpl lamppuja pimeänä
 
Sähköisku- tai hengenvaara-
tilanteessa soita:
puh. 08001 90999 (24/7)
3. Sijoita vikailmaisin kartalle
© Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015